todayToday a project, tomorrow the future

Este meritul doamnei profesoare Adriana Voicu în a demara acest proiect , „Today a project, tomorrow thefuture”, sub forma unui concurs care oferă elevilor şansa de a demonstra că au înclinaţie către limbile străine şi, mai mult decât atât, că ştiu să pună în practică şi cunoştinţele lor de specialitate, îmbinându-le într-un tot unitar.

În acel moment, se ştia deja de proiectul conex al Ministerului Educaţiei, „English for the World of Work” (EWoW) sub egida binecunoscutului British Council din Bucureşti. Un proiect care părea însă destul de exclusivist şi destul de dificil de accesat din provincie. Proiectul propus de doamna Adriana Voicu a apărut atunci ca mult mai uşor de realizat şi cu un impact mult mai mare la nivelul comunităţii locale. Ambele proiecte aveau ca scop dezvoltarea deprinderilor şi metodelor de comunicare în limba engleză, precum şi conceperea materialelor necesare comunicării în limba engleză pentru învăţământul tehnic. Elevii urmau să fie plasaţi în centrul activităţilor de învăţare şi să se familiarizeze cu cerinţele ocupaţionale din sectoarele economice şi industriale.

Prin conţinutul lor, precum şi prin obiective şi finalităţi, cele două proiecte contribuiau la procesul de reformă în învăţământul tehnic, creând un model de dezvoltare profesională prin care elevii dobândesc cunoştinţe şi dezvoltă competenţe în domeniul de specialitate, în obţinerea unui loc de muncă, în comunicarea în limba engleză, în lucrul în echipă.

Ca profesori de limbi moderne, încercăm să ne convingem elevii că o bună comunicare rămâne cea mai bună soluţie chiar şi într-o perioadă de criză economică. Şi că există o înţelegere internaţională între toţi oamenii din lume de a folosi limba engleză pentru a comunica între ei. Aproape 1,5 miliarde de oameni din lume vorbesc engleza. Alţi 1 miliard o învaţă. Majoritatea conferinţelor şi competiţiilor internaţionale se desfăşoară în limba engleză. Politicienii şi diplomaţii din diferite ţări folosesc engleza pentru a comunica. Deci ne place să ne referim la limba engleză ca la „limba de comunicare”.

Proiectul „Today a project, tomorrow the future”, aflat deja la a 5-a ediţie, se adresează elevilor de la liceele tehnologice şi vocaţionale care doresc să demonstreze că specializarea pentru care se pregătesc se armonizează perfect cu limba engleză. Scopul primordial este acela de a familiariza, încă din timpul liceului, elevii ca viitori specialişti ce vor fi cooptaţi în proiecte europene, cu privire la exprimarea în limba engleză a cunoştinţelor tehnice. Două aspecte au atras atenţia în mod deosebit atenţia pe parcursul derulării celor două ediţii. În primul rând faptul că proiectul tehnic (sau aplicaţia practică) gândit(ă) de elevi cu profesorul de specialitate poate fi prezentat(ă) sub orice formă, originalitatea şi inventivitatea fiind puncte forte. Al doilea aspect se referă la importanţa vorbirii fluente a limbii engleze dincolo de acurateţea informaţiilor de specialitate prezentate. Şi în procesul de jurizare a proiectelor şi aplicaţiilor respective, s-a ţinut cont în mod evident de aceste două aspecte.

Impactul proiectului „Today a project, tomorrow the future”, cel puţin la prima ediţie, a fost excepţional. Nimeni nu se aştepta la un asemenea interes din partea colegilor şi implicit al elevilor lor de la celelalte licee din municipiu şi judeţ. La fel şi din partea comunităţii locale. Participarea a fost deosebită, rezultatele concursului şi modul de organizare au avut parte de o prezentare amplă în presa locală şi în emisiunile posturilor locale de televiziune. A fost „acel altceva” aşteptat parcă de prea mult timp în peisajul educaţional buzoian, în special pentru liceele tehnice şi vocaţionale.

Elevii participanţi, pentru că ei au fost „vedetele” proiectului, au dat dovadă de seriozitate şi de multă ingeniozitate. S-a putut asista la prezentări grafice făcute pe calculator, la prezentări PPT, la expunerea de machete, la prezentări practice ale unor experimente tehnice. Comunicarea în limba engleză a fost de un nivel ridicat iar emoţiile inerente unui concurs de o asemenea anvergură au fost depăşite foarte repede datorită tactului şi profesionalismului membrilor comisiilor de jurizare (ingineri, profesori de limba engleză, inspectori de specialitate şi membri ai comunităţii locale).