Proiectul Parteneriat public - privat pentru o Europă sustenabilă, echitabilă și deschisă[1], la care participa scoala noastra se derulează în perioada februarie – iunie 2019, în contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

 

          Proiectul se implementează în București și în județele Buzău si Tulcea și vizează susținerea programului României în realizarea misiunii asumate în calitate de Președinte al Consiliului Uniunii Europene de consolidare a proiectului European în beneficiul cetățenilor europeni și de implementare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • Consolidarea rolului organizațiilor neguvernamentale în procesul de realizare a priorităților Președinției României la Consiliul Uniunii Europene fundamentate pe imperativul coeziunii,       și exprimate în patru piloni principali de acțiune: (1) Europa convergenței: creștere, coeziune, competitivitate, conectivitate; (2) Europa siguranței; (3) Europa, actor global; (4) Europa valorilor comune.
  • Mobilizarea tinerilor ca actori – cheie care să promoveze acțiuni menite să crească gradul de conștientizare a cetățenilor cu privire la prioritățile programului României în cadrul Președinției       Consiliului Uniunii Europene și respectiv, la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD).
  • Consolidarea parteneriatului dintre autoritățile locale și asociațiile neguvernamentale de la nivel local în promovarea dezvoltării durabile prin elaborarea de politici și practici la nivel local, coerente cu dezvoltarea durabilă la nivel mondial.

Activitatile cele mai importante sunt:

Întâlnire echipa de proiect   :27 februarie 2019

Atelierul: Prioritățile României în calitate de Președinte a Consiliului UE : 27 martie 2019

            Realizarea unui Manifest (Position Paper) care să reflecte contribuția tinerilor, a autorităților locale și a societății civile la îndeplinirea ODD-urilor în contextul Președinției României la Consiliul UE. (Activități pe cinci ateliere de lucru: Coeziune, Educație , Multiculturalism/ diversitate, Europa valorilor comune, Incluziune)

Planificare campanie publică și elaborare Position Paper : 17/18 aprilie 2019

Conferința finală: Europa valorilor comune :5 iunie 2019

 


[1] Această acțiune este organizată de către Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare - FOND în cadrul proiectului “Towards open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2019-2021 (First phase: Romania, Finland and Croatia January 2019 – June 2020)“, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de organizația Fingo din Finlanda (în calitate de aplicant principal), împreună cu partenerii: FOND (România), CROSOL (Croația) și CONCORD (Confederația Europeană de ONG-uri).