Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil” – scurt istoric

Fostul Liceu de Contactoare, actualul Liceu Tehnologic „Grigore C. Moisil”, este locul unde s-au desăvârșit și împlinit mulți profesori și elevi de-a lungul timpului.

În septembrie 1974 a avut loc deschiderea porților acestui liceu și pe aceste porți au intrat 8 clase de elevi, absolvenți ai școlilor generale din municipiu și județ, toți având medii foarte mari. O dată cu ei au pășit, sfioși dar încrezători, pe aceeași poartă, și cei 18 profesori tineri și foarte tineri, dornici de afirmare și dăruire profesională.

Imediat ce a început desfășurarea activităților instructiv-educative, profesorii și-au dat seama de valoarea materialului uman care optase pentru acest liceu, adevăr relevant care i-a motivat și mai puternic în demersurile lor. Clasele erau echilibrate, cei mai mulți elevi erau buni și foarte buni. Cu ocazia primelor concursuri școlare, potențialul intelectual al elevilor acestui liceu a ieșit în evidență. Elevii noștri concurau cu succes atât la aceste întreceri cât și la admiterea în învățământul superior, nesimțindu-se complexați în vreun fel în fața absolvenților liceelor blazonate din Buzău, respectiv liceele “B.P. Hașdeu” și “Mihai Eminescu”.

La acel început de drum, laboratoarele și atelierele școlii au primit o dotare modestă dar entuziasmul corpului profesoral era atât de mare încât rezultatele școlare în primii ani de învățământ erau foarte bune. Erau elevi reușiți cu rezultate excepționale în învățământul superior, erau olimpici la fazele județene și naționale în fiecare an. Absolvenții claselor a XII-a optau, în general, pentru învățământul politehnic, unde reușeau cu mare succes. Mulți dintre absolvenții acestui liceu au ajuns în funcții de conducere, la nivelul municipiului și județului.

Activitatea educativ-culturală a liceului a început să fie cunoscută și să se impună chiar de la început. Colectivul de elevi ai școlii era prezent la toate festivalurile culturale ale vremii, concursuri interșcolare și chiar pe țară. Toate aceste rezultate au făcut ca acest liceu să se impună, la scurt timp de la înființare, ca un liceu redutabil.

Profesorul Mitică Ion, primul director al liceului între 16 septembrie 1974 și 31 august 1982, a fost unul dintre cadrele de bază ale instituției. Un alt profesor care poate fi considerat „fondator “ al instituției este George Balica, rămas prezent în sufletul elevilor și în conștiința colegilor. “Liceul de Contactoare e inima mea. Mă simt legat sufletește de el. În anii când am muncit aici, am pus mult suflet în tot ce am întreprins. Mă simt legat de colegi și de elevi. Aici m-am desăvârșit și împlinit ca profesor și am cunoscut satisfacția muncii împlinite”, declara domnul profesor Balica. Din colectivul care a început să facă istorie la acest liceu, mai putem menționa profesorii Anișoara Maftei , Elena Melnic și Gheorghe Nistor.

După 10 ani de la înființare, respectiv anul școlar 1984-1985, liceul ocupa un loc distinct în peisajul spiritual al liceului, cu un prestigiu deosebit, grație fiind calitatea activității cadrelor didactice, interesului manifestat de elevi și sprijinului masiv și eficient asigurat de unitatea patron, respectiv Întreprinderea de Contactoare. La conducerea liceului fusese promovat profesorul Gheorghe Bodea.

La 20 de ani de existență, liceul acuza din plin o criză a întregului proces instructiv-educativ deoarece unitatea patron, Întreprinderea de Contactoare, se afla și ea în derivă, încetându-și misiunea de finanțare a liceului și de a asigura locuri de muncă pentru absolvenți.

În debutul anului școlar 2000-2001, la conducerea liceului se afla profesorul Ioan Cojocaru, ca director, iar Silvia Sâmpetru îndeplinea funcția de director adjunct. S-a accentuat orientarea profesională a elevilor spre meserii deficitare în economia județului, urmărindu-se să se acorde o șansă sporită absolvenților, pentru integrarea lor ăn câmpul muncii. Așadar, liceul făcuse primii pași spre a-și adapta profilele la cerințele pieței forței de muncă, orientându-se către meserii aflate în schema societăților comerciale cu capital majoritar de stat dar și a întreprinderilor mici și mijlocii aparținând unor întreprinzători particulari.

În luna noiembrie 2001, colectivul profesoral al liceului condus de profesorul Victor Müler, directorul instituției, își alege un patron spiritual în persoana academicianului Grigore C. Moisil, eminent matematician și mare om de spirit. Propunerea de atribuire a acestui nume instituției școlare a fost înaintată forurilor competente și s-a primit aviz favorabil din partea Consiliului Local și Primăriei Buzău dar și a ministerului de resort. A fost realizat, în incinta liceului, un bust al patronului spiritual iar la festivitatea inaugurală au fost invitați foștii și actualii profesori, foști absolvenți ai liceului, oficialități de la municipiu și județ, reprezentanți ai intelectualității și firmelor importante din municipiu. Cu această ocazie, a fost lansată și monografia liceului, realizată de profesorul Victor Andreica.

În luna septembrie 2007, doamna profesoară Carolița Cimpoca devine noul director al instituției școlare. Începe astfel cu migală dar și cu mult tact managerial o nouă muncă de reconstrucție, acordându-se mult credit colectivelor de catedră și responsabililor acestora, îmbinându-se consultarea profesorilor cu experiență la catedră cu entuziasmul pleiadei de profesori tineri din instituție. Se desfășoară un program amplu de extindere a bazei materiale a liceului și de modernizare a actului de educație. Achiziționarea de calculatoare și monitoare de ultimă generație, a unor sisteme audio-video, a unor soft-uri educaționale specifice fiecărui obiect de studiu în parte, a unor echipamente cu profil sportiv – toate acestea au contribuit și contribuie la ridicarea standardelor de pregătire ale elevilor.