Comisia pentru prevenirea actelor de corupție în educație

 

 Decizii comisie integritate

 Ordinul 5113 pentru aprobarea Metodologie privind managementul riscurilor de corupție

 

Anexe: 

Nr. 1     Nr. 2     Nr. 3     Nr. 4     Nr. 5     Nr. 6     Nr. 7     Nr. 8     Nr. 9     Nr. 10     

 

Plan integritate 2016 2020

Plan integritate 2020 2024

Ordinul 5144

ROI unitate învățământ

Raport anual privind starea si calitatea invatamantului

Procedura evaluare elevi

Procedura transfer elevi

Procedura examene de diferenta

Procedura de solutionare a sesizarilor/reclamatiilor

Procedura de evaluare cadre didactice/personal didactic auxiliar

Procedura pentru asigurarea legalitatii actului decizional

 

Coduri de conduită: 

        Procedura aplicare cod etic , Codul etic de integritate al cadrelor didactice, Codul de conduita al elevilor

 

Procedura întocmire a planului de achizitii publice

Procedura operationala privind achizitiile directe

Procedura operationala elaborare proiect buget

Bugetul local 2020 și Bugetul de stat 2020

Lista organismelor abilitate in consultanta pe teme anticoruptie

Index legislativ pe teme anticoruptie

Consecinte ale incalcarii cerintelor legislative

 

Link-uri utile

1.Legea educației: 

https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-educatiei_actualizata%20august%202018.pdf

2.Plan național de integritate pentru implementarea SNA 2016-2020:

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Plan%20Integritate%20SNA%202016-2020.pdf

3.Managementul riscurilor de corupție în educație

https://edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/OM_5113_2015_Metodogie_riscuri_coruptie_MEN.pdf