Anunturi

Noutati

TARA LUI ANDREI

 

tandrei

Informații suplimentare găsiți la: http://www.taraluiandrei.ro

 


 

Oferta educationala 2017 - 2018

Pentru anul  şcolar 2017-2018 propunem :

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL  - ÎNSCRIERE ÎN PERIOADA 13 - 17 iulie 2017

1. Domeniul Media: Tehnician operator procesare text-imagine (intensiv engleză) COD 149

2. Domeniul Electronică automatizări:

3. Domeniul electric: Tehnician în instalaţii electrice COD 147

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL  

  1. domeniul mecanic: strungar - 14 locuri COD 507
  2. domeniul electric: electrician pentru construcţii -14 locuri COD 563
  3. domeniul electric: electrician joasă şi medie tensiune 10 locuri învăţământ dual angajatori EXIMPROD (3 locuri), TOTAL ELECTRIC AUTOMATIZĂRI S.R.L (4 locuri), INDUSTRIA FILATI BUZĂU (3 locuri) COD 501
  4. domeniul electric: electrician joasă şi medie tensiune 14 locuri învătământ profesional tradiţional COD 567

Notă :

  • pentru învăţământul profesional tradiţional elevii primesc decontarea nevetei şi bursă profesională de 200 roni - lunar 
  • pentru învăţământul profesional dual elevii primesc decontarea nevetei şi bursă profesională de 200 roni - lunar şi bursă de la angajator în valoare de minimum 200 roni - lunar şi posibilitatea angajării imediate după finalizarea celor 3 ani de studiu

ÎNSCRIEREA CANDITAŢILOR

  • pentru învățământ dual (COD 501) înscrierea are loc în perioada 12-16 iunie 2017 și 26-30 iunie 2017 pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de învățământ care organizează învățământ dual.

Notă: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

  • pentru învățământ profesional tradiţional înscrierea are loc în perioada 3-7 iulie 2017 sesiunea I şi 4-5 septembrie sesiunea a II a, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat.

Notă: Nu pot fi înscriși candidaţii cu situaţia școlară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

Dosarul de înscriere conţine următoarele documente

a) cererea de înscriere ;

b) cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere, în copie legalizata;

c) adeverinţa cu notele si media generala obţinute la Evaluarea Naţionala din clasa a VIII-a;

d) foaia matricola pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);

e) fisa medicala.

 

IMG 20150505 115300

Meseria - Bratara de aur

Eveniment umbrela: Săptămâna Europeană a Tineretului (SET) 2015 – Ediţia a 7-a
Organizator: Liceul Tehnologic "Grigore C Moisil"
Tip eveniment: Eveniment AN national
Data 05.05 2015

todayToday a project, tomorrow the future

Proiectul Today a project, tomorrow the future, aflat deja la a 5-a ediţie, se adresează elevilor de la liceele tehnologice şi vocaţionale care doresc să demonstreze că specializarea pentru care se pregătesc se armonizează perfect cu limba engleză.

 

Google Apps for Education

Google for Education

Google for Education este un proiect național susținut de Google, Junior Achievement Young Enterprise si MEN, care dorește să contribuie la o mai bună pregătire a elevilor pentru viața profesională, oferind profesorilor din învățământul preuniversitar acces gratuit la tehnologie și training în utilizarea instrumentelor online.

Romania Secondary Education Project (ROSE)

"Mai pregătiți, mai buni, mai siguri!"

 

În cadrul primei runde a Schemei de Granturi pentru Licee finanțate prin Proiectul privind învățămantul secundar/ROSE au fost semnate 271 de acorduri de grant. Cele 271 de licee beneficiare vor derula proiectele finanțate prin granturi pe o perioadă de 4 ani, având ca obiective reducerea ratei de abandon școlar, creșterea ratei de absolvire șiîmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat.

În funcție de numărul de elevi înmatriculați la liceu și de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, liceele primesc granturi a căror valoare este cuprinsă între 70.000 Euro și 152.500 Euro. Finanțarea totală pentru Runda 1 de granturi a Schemei de Granturi pentru Licee este de 18.350.303 Euro, iar prima tranșă de bani a fost deja trimisă.

În cadrul granturilor pentru licee sunt prevăzute 3 categorii de activități eligibile: activități pedagogice și de sprijinactivități extracurriculare și activități de renovare și dotare, mai exact o serie de mici lucrări de modernizare/reparare a spațiilor de școlarizare, respectiv achiziții de bunuri în scop educațional. În prima categorie sunt incluse activități remediale, tutorat, consiliere, coaching, dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră, dezvoltarea de abilități socio-emoționale, precum și activități specifice destinate elevilor provenind din grupuri dezavantajate. Grupa a doua de activități cuprinde vizite sau excursii de documentare, stagii de practică/internship, participare la diferite competiții, acțiuni destinate înființării/dezvoltării de rețele școlare etc.

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington în 17 aprilie 2015. 

 

Primele activități ale proiectului

 

Primele activități ale proiectului

 

Primele activități ale proiectului