Anunturi

ÎN ATENŢIA ELEVILOR !

BACALAUREAT 2018

REZULTATELE ELEVILOR LA PROBA  A.

1. XII A, XII C, XIIE

2. XII B, XII D

3.Promotii anterioare

 

 PLANIFICAREA ELEVILOR LA PROBA D (COMPETENTE DIGITALE)

1.VINERI 16.02.3018

2.LUNI 19.02.2018

 

 ANUNȚ IMPORTANT

ELEVII SE VOR PREZENTA LA EXAMEN CU DOCUMENTUL DE IDENTITATE, CONFORM PLANIFICARII AFISATE

PROBA D) - COMPETENTELE DIGITALE SE VOR DESFASURA

IN ZILELE DE 16 SI 19 FEBRUARIE 2018.

ELEVII REPARTIZATI CONFORM LISTELOR AFISATE SA FIE

PREZENTI LA ORA 12,00,

INTRAREA IN SALA DE EXAMEN SE FACE LA ORA 12,30

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

COMISIA DE BACALAUREAT

 

Noutati

TARA LUI ANDREI

polonia019 Grăbește-te! Unul dintre cele 200 de locuri din Tabăra Meseriașilor poate fi al tău! Află mai multe pe www.taraluiandrei.ro

Oferta educationala 2017 - 2018

Pentru anul  şcolar 2017-2018 propunem :

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL  - ÎNSCRIERE ÎN PERIOADA 13 - 17 iulie 2017

1. Domeniul Media: Tehnician operator procesare text-imagine (intensiv engleză) COD 149

2. Domeniul Electronică automatizări:

3. Domeniul electric: Tehnician în instalaţii electrice COD 147

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL  

  1. domeniul mecanic: strungar - 14 locuri COD 507
  2. domeniul electric: electrician pentru construcţii -14 locuri COD 563
  3. domeniul electric: electrician joasă şi medie tensiune 10 locuri învăţământ dual angajatori EXIMPROD (3 locuri), TOTAL ELECTRIC AUTOMATIZĂRI S.R.L (4 locuri), INDUSTRIA FILATI BUZĂU (3 locuri) COD 501
  4. domeniul electric: electrician joasă şi medie tensiune 14 locuri învătământ profesional tradiţional COD 567

Notă :

  • pentru învăţământul profesional tradiţional elevii primesc decontarea nevetei şi bursă profesională de 200 roni - lunar 
  • pentru învăţământul profesional dual elevii primesc decontarea nevetei şi bursă profesională de 200 roni - lunar şi bursă de la angajator în valoare de minimum 200 roni - lunar şi posibilitatea angajării imediate după finalizarea celor 3 ani de studiu

ÎNSCRIEREA CANDITAŢILOR

  • pentru învățământ dual (COD 501) înscrierea are loc în perioada 12-16 iunie 2017 și 26-30 iunie 2017 pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de învățământ care organizează învățământ dual.

Notă: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

  • pentru învățământ profesional tradiţional înscrierea are loc în perioada 3-7 iulie 2017 sesiunea I şi 4-5 septembrie sesiunea a II a, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat.

Notă: Nu pot fi înscriși candidaţii cu situaţia școlară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

Dosarul de înscriere conţine următoarele documente

a) cererea de înscriere ;

b) cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere, în copie legalizata;

c) adeverinţa cu notele si media generala obţinute la Evaluarea Naţionala din clasa a VIII-a;

d) foaia matricola pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);

e) fisa medicala.

 

ÎN ATENŢIA ELEVILOR !

BACALAUREAT 2018

REZULTATELE ELEVILOR LA PROBA  A.

1. XII A, XII C, XIIE

2. XII B, XII D

3.Promotii anterioare

 

 PLANIFICAREA ELEVILOR LA PROBA D (COMPETENTE DIGITALE)

1.VINERI 16.02.3018

2.LUNI 19.02.2018

 

 ANUNȚ IMPORTANT

ELEVII SE VOR PREZENTA LA EXAMEN CU DOCUMENTUL DE IDENTITATE, CONFORM PLANIFICARII AFISATE

PROBA D) - COMPETENTELE DIGITALE SE VOR DESFASURA

IN ZILELE DE 16 SI 19 FEBRUARIE 2018.

ELEVII REPARTIZATI CONFORM LISTELOR AFISATE SA FIE

PREZENTI LA ORA 12,00,

INTRAREA IN SALA DE EXAMEN SE FACE LA ORA 12,30

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

COMISIA DE BACALAUREAT

 

IMG 20150505 115300

Meseria - Bratara de aur

Eveniment umbrela: Săptămâna Europeană a Tineretului (SET) 2015 – Ediţia a 7-a
Organizator: Liceul Tehnologic "Grigore C Moisil"
Tip eveniment: Eveniment AN national
Data 05.05 2015

todayToday a project, tomorrow the future

Proiectul Today a project, tomorrow the future, aflat deja la a 5-a ediţie, se adresează elevilor de la liceele tehnologice şi vocaţionale care doresc să demonstreze că specializarea pentru care se pregătesc se armonizează perfect cu limba engleză.

 

Google Apps for Education

Google for Education

Google for Education este un proiect național susținut de Google, Junior Achievement Young Enterprise si MEN, care dorește să contribuie la o mai bună pregătire a elevilor pentru viața profesională, oferind profesorilor din învățământul preuniversitar acces gratuit la tehnologie și training în utilizarea instrumentelor online.